Onthard water voor Limburg

WPC VelmIn Limburg wordt al lang onthard water geleverd vanuit de waterproductiecentra van Bovelingen (Heers) en Hasselt. Begin 2017 heeft De Watergroep een nieuwe onthardingsinstallatie in dienst genomen in Velm. Daarnaast hebben wij ons geëngageerd om in versneld tempo werk te maken van 5 nieuwe onthardingsinstallaties.

Waterproductiecentrum Overhaem (Tongeren) 

Het centrum van Tongeren krijgt momenteel hard water van de winning Lauw. De zuidelijke delen van Tongeren krijgen eveneens hard water, maar dan van Diets-Heur. Zodra De Watergroep haar nieuwe waterproductiecentrum in Overhaem in dienst neemt, worden deze winningen en de bijhorende waterproductiecentra uit dienst genomen. 

In 2017 werd het basisontwerp van het nieuwe waterproductiecentrum afgewerkt. Het is de bedoeling vanuit het nieuwe waterproductiecentrum onthard water te leveren aan zoveel mogelijk klanten in Tongeren. Zo zal een hydrofoor ook de hoger gelegen klanten in Vreren voorzien van onthard water in plaats van de huidige aanvoer van hard water van het Waalse drinkwaterbedrijf SWDE.

Waterproductiecentrum Kortessem

In Kortessem komt een nieuw waterproductiecentrum met centrale deelontharding. Het wordt een clustering van de bestaande winningen van Vliermaal, Vliermaalroot en Wintershoven. In 2017 werden op het terrein van het waterproductiecentrum van Vliermaalroot pilootproeven uitgevoerd met de proefcontainer ontharding. De proefopstelling bestond uit een reactor en een nageschakelde dubbellaagsfilter. 3 verschillende scenario’s werden onderzocht: ontharding met natriumhydroxide van het onbeluchte water, van het beluchte ruwe water en van het reine water. Op basis van de resultaten en een economische analyse wordt in 2018 een ontwerp gemaakt voor de nieuwe onthardingsinstallatie in Kortessem. 

Waterproductiecentrum Bilzen

In 2017 zijn de bouwwerken van start gegaan op het terrein.

Waterproductiecentra Borgloon en Nieuwerkerken

Het gebouw van het nieuwe waterproductiecentrum met ontharding in Borgloon wordt in 2019 aanbesteed. De indienstneming is gepland voor het voorjaar van 2023.
Het gebouw van het nieuwe waterproductiecentrum met ontharding in Nieuwerkerken wordt in 2020 aanbesteed. Daar is de indienstneming gepland voor het najaar van 2023.

 

 

Volgende