Een masterplan voor De Blankaart

Proefinstallatie De Blankaart

Het waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide werd in 1973 in dienst genomen en behandelt oppervlaktewater, afkomstig uit de omliggende polders en uit de IJzer. Het behandelingsstation is nu, 45 jaar later, toe aan vervanging. Het Masterplan de Blankaart omhelst de vervanging van het oude behandelingsstation door een nieuwe zuivering, waarin efficiëntere en milieuvriendelijkere behandelingstechnieken zullen worden ingezet. De vernieuwing gebeurt in 2 fasen. In de eerste fase wordt de nabehandeling vernieuwd. De nieuwe nabehandeling, bestaande uit een combinatie van ozonering, actieve koolfiltratie, UV desinfectie en einddesinfectie met chloor, is sinds 2016 in opbouw op het terrein. Daarnaast werd in 2017 het behandelingsconcept voor de nieuwe voorbehandeling vastgelegd. Deze zal bestaan uit microzeven, coagulatie, flotatie en zandfiltratie. 

Proefinstallatie binnen Europees onderzoeksproject

Logo DOC2C'sDe Watergroep onderzoekt al jaren alternatieven voor de conventionele oppervlaktewaterbehandeling en maakt daarbij gebruik van proefinstallaties. In waterproductiecentrum De Blankaart onderzoeken we of het mogelijk is een combinatie van ionenwisseling en vlokvorming/flotatie toe te passen voor de verwijdering van organische stoffen. Sinds februari 2016 wordt deze combinatie van technieken op semi-industriële schaal onderzocht. Dit gebeurt samen met 2 andere drinkwaterbedrijven (het Britse South West Water en het Nederlandse PWN Technologies) en 2 universiteiten (Technische Universiteit Delft en Université de Lille) in het Europees gesubsidieerde onderzoeksproject DOC2C’s dat loopt van 2016 tot 2019. 

Dankzij het pilootonderzoek werden de voor- en nadelen van ionenwisseling als extra verwijderingsstap voor organische stoffen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat ionenwisseling als voorbehandelingsstap de juiste keuze is voor het waterproductiecentrum van Kluizen (Evergem), maar niet voor De Blankaart. 

Binnen het pilootonderzoek werd verder gewerkt aan het optimaliseren van het reactorontwerp en het regeneratieproces. Daarnaast werd volop ingezet op optimale verwerking van het afvalwater van het ionenwisselingsproces, met aandacht voor de valorisatie van de uit het ruwe water verwijderde organische componenten. Mogelijke denkpisten die daarbij werden verkend zijn het inzetten ervan als groeiverbeteraar in plantenteelt of als additief in veevoeding.

Het onderzoek naar de valorisatie van het afvalwater van het ionenwisselingsproces werd ook opgenomen in het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.

Algen

Algenbloei is een jaarlijks terugkerend probleem in het spaarbekken van De Blankaart, dat kan optreden van in het vroege voorjaar tot in de herfst. De algenbloei leidt in het najaar vaak tot een vermindering van het productiedebiet.

In 2017 heeft de afdeling Watertechnologie opnieuw een uitgebreide meetcampagne georganiseerd die de algenproblematiek in kaart brengt in al onze oppervlaktewaterwingebieden. Een groot aantal chlorofylmetingen werd uitgevoerd om de globale algenbloei te kwantificeren. Bovendien werden talrijke microscopische algenidentificaties uitgevoerd voor kennisontwikkeling rond soortendiversiteit en -dominantie. 

In 2017 werd een grootschalige test uitgevoerd met ultrasone behandeling van het spaarbekken van De Blankaart. Deze test wordt verdergezet in 2018. 

Volgende