Cyber Security

Bediening in KluizenDe installaties van De Watergroep zijn in grote mate geautomatiseerd, zodat we ons in realtime via online toepassingen de toestand van onze installaties kunnen opvolgen en sturen. Deze manier van werken maakt een efficiënt beheer mogelijk, maar houdt ook nieuwe risico’s in. Daarom beveiligt De Watergroep haar installaties en systemen dan ook volgens de modernste concepten.

Horizon 2020

De Watergroep heeft samen met 21 partners (vooraanstaande onderzoeksinstellingen, diverse industriële partijen en 7 andere Europese drinkwaterbedrijven) een Europese subsidieaanvraag ingediend (Horizon2020) voor het uitvoeren van een onderzoeksproject rond het beschermen van kritische waterinfrastructuur. Horizon2020 is hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie in Europa. Het project kreeg de naam STOP-IT, een acroniem voor ‘Strategic, Tactical, Operational Protection of water Infrastructure against cyber-physical Threats’. Onze aanvraag werd door de Europese Commissie met een zeer hoge score aanvaard. Er werd een totale subsidie van meer dan 8,2 miljoen euro toegekend.

Logo STOP-ITSTOP-IT

Een team van de beste Europese onderzoeksinstellingen, drinkwaterbedrijven en industriële partners zullen via STOP-IT gedurende 4 jaar samenwerken rond onderwerpen zoals fouttolerante SCADA- systemen, het ondervangen van menselijke fouten, databescherming van meetgegevens op basis van blockchain-technologieën, IoT-sensoren, realtime detectie van anomalieën (besmettingen in het net, ‘eigenaardige’ bevelen naar onze systemen toe, ‘verdachte’ werking van de software of installaties, …) gebaseerd op data-analyse en wiskundige modellen. 

Volgende