Drinkwaterproductie in feiten en cijfers

  • In 2017 produceerde De Watergroep 130.296.499 m³ drinkwater. Dat is 2,68% meer dan in 2016.
  • Het beschikbaar volume aan drinkwater voor eigen klanten bedroeg 166.910.676 m³, wat een stijging betekent van 2,49%.
  • Daarnaast biedt De Watergroep 5.471.009 m³ ‘ander water’ op maat aan: industriewater dat we bij industriële klanten ter plaatse produceren. 

Watervolume (m³)

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Limburg

Totaal

2016-2017

Water beschikbaar in eigen installaties na behandeling

37.502.559

17.091.203

28.351.601

47.351.136

130.296.499

+2,68%

Aangekocht bij andere directies van
De Watergroep

 

 1.625.094

 823.699

 155.501

 2.604.294

 

Aangekocht bij derden

 12.745.879

 13.074.761

 17.493.641

1.142.796

44.457.077

 +6,16%

Verkocht aan andere directies van 
De Watergroep

 

 5.604

 1.780.595

 818.095

2.604.294

 

Verkocht aan derden

 1.347.094

 3.960.952

2.372.176

162.678

7.842.900

+32,52%

Beschikbaar volume drinkwater

 48.901.344

27.824.502

42.516.170

47.668.660

 166.910.676

+2,49%

Waarvan afgestaan voor grijs water (uit waterproductiecentrum)

 1.568.796

 

 

 

 1.568.796

 +2,96%

Beschikbaar volume ander water

 635.802

2.015.321

 1.933.118

479.411

5.063.652

+3,92%

Beschikbaar volume ander water (Nederland)

 

 

 

 

 5.471.009

+3,50% 

De wateraankopen stijgen met 6,2%. In 2017 heeft De Watergroep vooral meer aangekocht bij Farys en water-link. De waterverkopen stijgen met 32,5%. De Watergroep heeft vooral meer water verkocht aan Farys (+ 2 miljoen m³).

Het nettoresultaat van deze waterbalans is een stijging van het totaal beschikbaar volume aan drinkwater voor verdeling aan de klanten met 2,5% ten opzichte van 2016.

In waterproductiecentrum De Gavers wordt ook ‘grijs water’ geproduceerd ten behoeve van industriële klanten. Dit volume is gestegen met 3%.

Het beschikbaar volume industriewater geproduceerd op de site van industriële klanten is eveneens gestegen met 3,5%.

Infografiek waterbalans

 

In dalende lijn

Infografiek huishoudelijk verbruik

Volgende