Droogteproblematiek

2017 kende een uitzonderlijke droogteperiode. De droogteproblematiek was niet alleen te voelen in de landbouwsector, maar ook bij De Watergroep: in West-Vlaanderen lag het waterverbruik in het voorjaar al 5 tot 10% hoger dan het gemiddelde, tegen 22 juni ging het verder de hoogte in. Het gevolg was dat het spaarbekken van waterproductiecentrum De Blankaart (Diksmuide) sneller daalde dan gewoonlijk. Daardoor bestond de kans dat het spaarbekken vroegtijdig leeg zou komen en dat het waterproductiecentrum tijdelijk uit dienst zou moeten worden genomen. De afdeling Watertechnologie analyseerde via modellering wat de impact zou zijn van dit scenario op de watervoorziening in West-Vlaanderen.

Uit de analyses blijkt dat we een uitval van De Blankaart bij een gemiddeld verbruik tijdelijk kunnen opvangen door maximaal gebruik te maken van de andere beschikbare bronnen. Bij een hoger verbruik brengt de modellering meerdere knelpunten in kaart op het vlak van waterbeschikbaarheid en transportcapaciteit. 

Om te komen tot een verhoogde leveringszekerheid, kunnen deze knelpunten worden verholpen door:

Een uitgebreide productiecapaciteit voor De Gavers

GavervijverParallel met het masterplan De Blankaart investeert De Watergroep in de uitbreiding van de productiecapaciteit van waterproductiecentrum De Gavers (Harelbeke) van 32.000 m³ naar 50.000 m³ per dag (en op piekmomenten zelfs tot 55 000 m³ per dag).

Hiervoor wordt een nieuwe nabehandeling gebouwd, gebaseerd op ultrafiltratie. De bestaande open filters, die nu nog in dienst zijn voor de nabehandeling, worden omgebouwd zodat ze allemaal water van het kanaal voorbehandelen en richting Gavervijver sturen. Het waterproductiecentrum wordt uitgebreid met ozon en extra actieve kool om zowel gekende als toekomstige bestrijdingsmiddelen en medicijnen te kunnen verwijderen. De spoelwaterbehandeling wordt ontdubbeld.

Voor het maken van dit voorontwerp werden het voorbije jaar 3 marktonderzoeken en pilootstudies uitgevoerd.

Nieuwe toevoerleidingen vanuit De Gavers

Om dit water bij de klanten te brengen, is het bestaande toevoerleidingnet rond De Gavers geanalyseerd. Het resultaat: een voorstel voor een nieuw leidingtraject en aanpassingen aan de opjaaginstallaties in het toevoernet. Het nieuwe leidingtraject werd voor verschillende scenario’s berekend, zodat de performantie het hele jaar door én op piekdagen optimaal is.

 ‘Ogen’ voor De Blankaart

De BlankaartDe waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit in de IJzer en de Blankaartvijver variëren sterk doorheen het jaar. Om de periodes met beperkte waterbeschikbaarheid te overbruggen, beschikt het waterproductiecentrum over een spaarbekken van 3 miljoen m³ voor de opslag van ruw water. Deze buffercapaciteit is dikwijls onvoldoende om droge periodes te overbruggen en om voldoende drinkwater te produceren. Dit heeft tot gevolg dat kostbaar grondwater moet aangevoerd worden uit verderop gelegen grondwaterlagen. Om meer inzicht te verwerven in de huidige en toekomstige waterbeschikbaarheid, rekening houdend met de klimaatwijziging, werd voorgaande jaren een hydraulisch model ontwikkeld binnen het OperAqua-onderzoeksprogramma (samenwerking met VITO en de Nederlandse onderzoeksinstelling KWR).

In 2017 werd een vervolgstudie uitgevoerd om de strategie voor de inname van ruw water te optimaliseren door maximaal gebruik te maken van beschikbare meetgegevens in combinatie met de watersysteemkennis. Hiertoe wordt een beslissingsondersteunende tool ontworpen die de gegevens die relevant zijn voor de innamestrategie samenbrengt en voorstellen doet voor de inname van ruw water. Onmisbaar daarbij is de ontwikkeling van een platform voor visualisatie van alle relevante parameters, wat van dit platform de ‘ogen’ van De Blankaart moet maken.

Volgende