Onderzoek & Ontwikkeling

Luchtfoto waterproductiecentrum Kluizen (Evergem)De Watergroep zet ten volle in op een uitgebreid programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo gaan we resoluut voor een duurzame, leveringszekere en klimaatbestendige drinkwatervoorziening. Het onderzoeksprogramma bestaat uit 4 luiken.

Een uitgebreide lijst van de onderzoeksprojecten vindt u in het financiële jaarverslag.

Horizon- en technologiescan

De onderzoeksnoden worden bepaald op basis van een analyse van de maatschappelijke evoluties en nieuwe bedreigingen. Actieve deelname aan congressen en lidmaatschappen bij relevante organisaties laten ons toe de vinger aan de pols te houden van de technologische, ecologische en sociaal-economische ontwikkelingen.

Interne onderzoeksprojecten

Interne specialisten voeren diverse studies uit voor ontwerp en optimalisatie van onze drinkwaterproductie en -distributie.

Samenwerking met externe partners

De Watergroep werkt mee binnen Europees gesubsidieerde onderzoeksprojecten (Interreg DOC2C’s, Interreg NuReDrain, Horizon 20202 STOP-IT …), met universiteiten en andere externe partners.

OperAqua

Een samenwerkingsproject met VITO en de Nederlandse onderzoeksinstelling KWR. De Watergroep is toegetreden tot het bedrijfstakonderzoek van KWR en is sinds eind 2016 ook aandeelhouder van de koepel KWH.

Volgende