32.768 km leidingen

Op 31 december 2017 had het leidingnetwerk van De Watergroep een totale lengte van 32.768 km. De natuurlijke aangroei van het netwerk bedroeg 153 km. Dit is het verschil tussen de lengte van de nieuw aangelegde leidingen en de lengte van de uit dienst genomen leidingen.

Lengte leidingnet (km)  West-Vlaanderen  Oost-Vlaanderen  Vlaams-Brabant  Limburg  Totaal 2017
Nieuw in 2017 (a)  148,2 87,6 87,7 118,4  442,0 
Uit dienst in 2017 (b) 99,1  58,9 61,0 70,0 289,0
Aangroei in 2017 (a)-(b)  49,1 28,8 26,7 48,4 153,0 
Totaal netwerk in dienst op 31-12-2017  10.356 5.133 7.968 9.311 32.768

Infografiek onze leidingen 

Leidingnet nog iets ouder

Het leidingnet is gemiddeld 36,3 jaar oud. De leidingen die in 2017 uit dienst genomen werden, waren gemiddeld 48,2 jaar oud, wat iets lager ligt dan in 2016.

Grafiek gemiddelde leeftijd leidingnet 2017

Volgende