Vesta Pro van start

Vesta Pro - HR-medewerkerIn 2017 ging de eerste fase van Vesta Pro van start, de HR-tool voor alle personeelszaken. Meteen ging ook fase 2 in voorbereiding, zodat tegen 2018 alles wat met HR te maken heeft in één systeem zat. 

Verbeteringen

De invoering van Vesta Pro bracht heel wat verbeteringen met zich mee:

  • Digitalisatie = minder papier. Eind 2017 telde Vesta Pro al 120.000 digitale aanvragen. Dat vertaalt zich ook in een daling met 25% van de personeelskosten van de afdeling HR.
  • En vooral: tevreden medewerkers die het systeem gebruiken (± 1.000/dag). Een tevredenheidsenquête in het najaar gaf dit resultaat:
  • 75% van de leidinggevenden geeft aan dat Vesta Pro een goed werkinstrument is, waarmee ze verlofaanvragen gebruiksvriendelijk kunnen goedkeuren.
  • 90% van de medewerkers geeft aan eenvoudig verlof te kunnen aanvragen. 
  • 81% van de medewerkers vindt dat de eigen personeelsgegevens overzichtelijk zijn.

Fase 2 vult aan

Vanaf 2018 breiden we Vesta Pro uit met: 

  • Werving en selectie: alle vacatures in één overzichtelijke jobsite
  • Feedback: doelstellingen opmaken en feedback geven
  • Training en ontwikkeling: overzicht van alle gevolgde en geplande opleidingen, met inschrijfmodule zodat medewerkers zelf opleidingen kunnen inplannen.

Bekijk hier de animatie

 

Volgende