Klachten leiden tot optimalisaties

Sfeerbeeld medewerkerIn 2017 noteerde De Watergroep 1.671 klachten, een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. Het grootste aantal klachten heeft betrekking op facturatie, communicatie (onvoldoende, onjuiste of laattijdige informatie) en de afhandeling van werken (bv. laattijdig of slecht herstel oprit of stoep). Klachten betekenen vooral een hefboom voor een verbeterde werking. Zo biedt de vernieuwde website met klantenzone, die in 2017 werd gebouwd, een gebruiksvriendelijkere weergave van tarieven, storingen en de opvolging van klantgegevens.

Ook het Meander-project past in dat plaatje. Via Meander streven we naar een uniforme en correcte dienstverlening aan alle klanten en stemmen we verantwoordelijkheden en bevoegdheden op elkaar af. Ook het optimaliseren van de interne informatiedoorstroming en communicatie binnen het bedrijf komen daarbij aan bod.

 

 

 

Volgende