Audit kwaliteitszorgsysteem leidt tot bijkomende accreditaties

In november en december 2017 voerde Belac, de Belgische accreditatie-instelling, een audit uit op het kwaliteitszorgsysteem van het laboratorium van De Watergroep. Daarbij werd het hele proces vanaf de monstername tot en met de rapportering van de analyseresultaten doorgelicht. Het resultaat gaf nogmaals aan dat de kwaliteit van de uitgevoerde analyses op een zeer hoog peil staat en voldoet aan de strenge eisen van de internationale norm ISO 17025. De accreditatie werd daarom verlengd, wat garandeert dat de gerapporteerde analyseresultaten correct en in alle onafhankelijkheid werden bekomen.

Na deze audit verleende Belac voor een aantal nieuwe analysemethoden een bijkomende accreditatie:

  • Als eerste Europees drinkwaterlaboratorium behaalde De Watergroep een accreditatie voor de identificatiemethode van bacteriën aan de hand van specifieke soorteigen eiwitten via de techniek van massaspectrometrie. Deze identificatie gebeurt zeer snel: na enkele minuten is de bacterie geïdentificeerd. Hierdoor kunnen bepaalde acties sneller op het terrein worden gecoördineerd in functie van het gezondheidsrisico.
  • We behaalden ook een accreditatie voor de analyse van parasieten in water zoals Cryptosporidium en Giardia. Dit zijn belangrijke kwaliteitsindicatoren in situaties waar het leidingnet verontreinigd is bij calamiteiten door de aanwezigheid van vreemd water en het is van zeer groot belang dat we kunnen aantonen dat deze parasieten niet meer in het leidingwater aanwezig zijn.
  • Ook de analyse van geneesmiddelenresidu’s in oppervlakte- en drinkwater wordt voortaan uitgevoerd onder accreditatie. Het betreft een 25-tal stoffen, waaronder pijnstillers en antibiotica. De lijst zal in 2018 verder worden uitgebreid.
  • De producten die gevormd worden bij desinfectie (chloraat, bromaat) en de stof perchloraat (een stof die afkomstig kan zijn van oorlogsmunitie maar ook van kunstmest) worden gemeten met de gevoelige techniek van ionchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie. Ook voor deze techniek werd de accreditatie verleend. We zijn het eerste drinkwaterlaboratorium dat deze analysetechniek toepast.
  • Tot slot behaalde De Watergroep een accreditatie voor de analyse van totaal stikstof met doorstroomanalyse. Met deze techniek kunnen we de verontreiniging van oppervlaktewater door verschillende stikstofverbindingen snel meten.

Volgende