Investeringen in Limburg

Watertoren Meeuwen

De voet van de watertoren van Meeuwen kreeg een nieuwe verflaag en er werden herstellingen uitgevoerd aan de stalen constructie en de buitenwanden. De voet van de watertoren kreeg bovendien enkele nieuwe ramen en binnenin gebeurden herstellingen.

Nieuwe grondwaterwinning in Tongeren

De afdeling Waterbronnen en Milieu voerde intensief onderzoek naar de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe grondwaterwinning en waterproductiecentrum in de omgeving van Tongeren. Ten zuiden van het industrieterrein van Overhaem - ten zuiden van Tongeren - werd een verkenningsput geboord waarop uitgebreide pomptesten werden uitgevoerd en waar de geochemische kwaliteit en stabiliteit werd onderzocht. De testen wezen uit dat de nodige watercapaciteit uit de Krijtlaag kan onttrokken zonder dat de draagkracht van de waterlaag overschreden wordt. Bovendien is het grondwater er van nature zeer zuiver. Het nieuwe waterproductiecentrum zal dus op een duurzame manier drinkwater kunnen aanleveren voor de stad Tongeren. Bovendien wordt er een centrale deelontharding geplaatst, waardoor in de toekomst 45.000 klanten onthard water zullen krijgen.

Een nieuw waterproductiecentrum met ontharding in Bilzen

Het huidige waterproductiecentrum in Bilzen (Waltwilder) is aan vervanging toe. De Watergroep maakt van de gelegenheid gebruik om een centrale deelontharding aan het concept toe te voegen. De onthardingsstap bestaat uit pelletreactoren. Het totale budget voor de realisatie van het nieuwe waterproductiecentrum – inclusief de elektromechanische uitrusting, winningsputten, leidingen en lokale drukverhogingsinstallaties – bedraagt 10 miljoen euro. In 2017 werden de bouw van het nieuwe waterproductiecentrum en de elektromechanische uitrusting aanbesteed. De werken gaan van start in het voorjaar van 2018 en zullen zo’n 3 jaar in beslag nemen.

Waterproductiecentrum Velm

Onthardingsinstallatie Velm in dienst

In het voorjaar van 2017 werd de onthardingsinstallatie van het nieuwe waterproductiecentrum in Velm in dienst genomen. Daardoor daalt voor de klanten in Sint-Truiden de hardheid van het geleverde water van 49 naar 18 Franse graden. Er werd bij het ontwerp gekozen om te ontharden met natriumhydroxide (NaOH) en de bestaande ontijzering mee te integreren in het nieuwe waterproductiecentrum. Dit zorgt voor een verlaging van het NaOH-verbruik en dus voor kostenbesparing omdat het water na ontijzering meer belucht kan worden. Het gevolg is ook dat de geproduceerde pelletszuiverder zijn en een wittere kleur hebben, waardoor ze beter kunnen gevaloriseerd worden.

De volledige zuivering werd gemodelleerd in het programma PHREEQC om de opstart efficiënter te kunnen opvolgen. Dit model laat ook toe om in de toekomst sneller in te spelen op veranderende kwaliteiten en sneller fouten in de werking van het station en de geleverde kwaliteit op te sporen.

Interieur waterproductiecentrum Vlakenhof

Waterproductiecentrum Vlakenhof

In Maaseik bouwt De Watergroep een nieuw waterproductiecentrum dat kadert in het watervoorzieningsplan voor de provincie Limburg, waarbij het de bedoeling is om in de toekomst alle Limburgse gemeenten van zachter water te voorzien. Het water dat in Maaseik zal opgepompt en behandeld worden, is van nature zacht, waardoor geen extra ontharding nodig is. Door de uitbouw van het waterproductiecentrum Vlakenhof kan er meer zacht water vanuit de winningen in de Maasvallei naar Zuid-Limburg gepompt worden. De totale investeringskost voor het gehele project bedraagt zo’n 14 miljoen euro. Vanaf het najaar van 2018 krijgen vanuit Vlakenhof grote delen van Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem zacht water, samen met een klein deel van Maasmechelen. Ook de opslagcapaciteit voor Noord-Limburg wordt gevoelig uitgebreid.

Later volgen onthardingsinstallaties in Bilzen, Tongeren, Kortessem, Borgloon en Nieuwerkerken. Lees er meer over.

 

 

Volgende