Investeringen in Oost-Vlaanderen

Renovatie open filters in Kluizen

Het waterproductie van Kluizen (Evergem) dateert van het begin van de jaren 70. In het oudste gedeelte werden de filtervloeren gedurende 2 winters vernieuwd (2015-2016 en 2016-2017). Zo werd voldoende productiecapaciteit behouden in het seizoen met de laagste waterverbruiken. De renovatie zorgt ervoor dat de levensduur van deze filters met 20 jaar verlengd is. Het totale kostenplaatje bedroeg ruim 1,5 miljoen euro.

Sfeerbeeld onderboring

Onderboring kanaal Gent-Terneuzen

Een nieuwe toevoerleiding bevoorraadt het Waasland vanuit ons waterproductiecentrum in Kluizen. De bestaande leiding, gelegen in een toegankelijke tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen, werd vervangen door een nieuwe leiding buiten de tunnel. Dit gebeurde via een gestuurde boring op 32 meter diepte.

Nieuwe waterproductiecentra in de steigers in Eeklo 

Het waterproductiecentrum van Eeklo produceert elk jaar gemiddeld 1,2 miljoen m³ drinkwater uit 3 puttenbatterijen en 2 diepe putten. Het oudste deel van het bestaande waterbehandelingsstation dateert echter van 1937 en is aan het einde van zijn technische levensduur. Daarom komt er op dezelfde plaats een volledig nieuw productiecentrum met een bijhorend doseer- en opslaggebouw. Het zal beschikken over moderne behandelingstechnieken, waaronder een bijkomende onthardingsstap en een actievekoolfiltratie. De bouw is gestart in 2016 en het nieuwe productiecentrum zal klaar zijn in 2019. Ondertussen blijft het huidige waterproductiecentrum in dienst. Daarna wordt het gedeeltelijk gesloopt. Een deel van het oude waterproductiecentrum is geklasseerd en zal gerenoveerd worden.

Volgende