Investeringen in Vlaams-Brabant

Watertoren Bierbeek in de mist

Watertoren Bierbeek

De watertoren van Bierbeek, met een hoogte van 28 meter en een inhoud van 500 m³, werd gebouwd in 1969 en is door zijn uitzicht als een wereldbol een van de opvallendste watertorens van Vlaanderen. De bol, met een doorsnede van 10,6 meter, werd voor het eerst beschilderd in de zomer van 1992. Begin juli 2017 ging hij opnieuw in de steigers voor een opknapbeurt. De totale kostprijs voor het herschilderen van de watertoren bedraagt ruim 241.000 euro. Naast een nieuwe verflaag omvatte het project ook betonherstellingen, roestbehandeling en de vervanging van het dakluik en de toegangsdeur.

Renovatie van reservoir Gasthuisberg (Leuven)

Op de site van het UZ Gasthuisberg zijn 2 reservoirs gesitueerd (inhoud 2.000 en 5.000 m³, respectievelijk gebouwd in 1968 en 1984) die een belangrijke bufferfunctie vervullen voor de bevoorrading van Leuven en het UZ. Deze buffers waren aan een grondige renovatie toe en de timing van deze werken werd afgestemd op die van het uitbreidingsproject van het Universitair Ziekenhuis. De werken werden gefaseerd uitgevoerd in de periode voorjaar 2016 - voorjaar 2017, zodat telkens 1 reservoir in dienst kon blijven. Het kostenplaatje bedroeg 270.000 euro.

Waterproductiecentrum Zoutleeuw gerenoveerd

Het waterproductiecentrum Ossenweg in Zoutleeuw bestaat uit zandfilters en een onthardingsinstallatie op basis van kalkmelk. Deze kalkmelk zorgt dan wel voor zacht drinkwater maar heeft als nadeel dat het geloosde water in de beek naast het waterproductiecentrum nog veel kalkdeeltjes bevat, die het water een witte kleur geven. De Watergroep heeft daarom het onthardingsproces omgebouwd van kalkmelk naar natronloog. Door die aanpassing kreeg de regio rondom Zoutleeuw tijdelijk hard water. De installatie werd in februari 2018 opnieuw opgestart. De renovatie omvatte eveneens de bouw van een doseerlokaal en het vernieuwen van de chemicaliënopslag.

 

Volgende