Een uitzonderlijke droge periode

Droogte in West-VlaanderenDe periode september 2016 – oktober 2017 was uitzonderlijk droog. Pas vanaf november en december 2017 waren de neerslaghoeveelheden opnieuw hoger en normaliseerde de toestand. De jaarneerslag voor 2017 was met 749 mm lager dan normaal, maar kan statistisch gezien als vrij normaal worden beschouwd. 

Vooral de winter 2016-2017 kan beschouwd worden als een uitzonderlijk droge periode die een grote impact heeft gehad op de algemene waterbeschikbaarheid. De winterneerslag is belangrijk voor de voeding van de grondwaterlagen. Ook de oppervlaktewaterspaarbekkens van Kluizen (Evergem) en De Blankaart (Diksmuide) worden gevuld in deze periode. Daarnaast leidt een intense droge periode in het voorjaar en de zomer tot een hoger drinkwaterverbruik, wat de watervoorziening onder druk zet. 

Om ook in droge periodes de drinkwatervoorziening te kunnen garanderen werkt De Watergroep aan maatregelen op verschillende domeinen:

  • meer zoet water bergen
  • de kwaliteit en de beschikbaarheid van zoet water verbeteren, inclusief het ontwikkelen van alternatieve waterbronnen
  • bronnen diversifiëren: grond- en oppervlaktewater, diepe en ondiepe grondwaterbronnen.

Volgende