Bronnen permanent gemonitord

Medewerker afdeling Waterbronnen en milieuOok in 2017 hield de afdeling Waterbronnen en milieu de grondwaterstanden rond haar winningen continu in het oog via de grondwaterpeilindicator. Deze indicator geeft weer wat de grondwaterstand is in de 1.600 opgemeten putten is en analyseert die ten opzichte van de historische metingen. 

Door de droogte werden langduriger lage grondwaterstanden opgemeten dan in de voorbije 20 jaren het geval was. De globale peilindicator toont dat de grondwaterpeilen niet extreem ver wegzakten, maar dat de lage peilen wel langer aanhielden dan andere jaren. Dit leidde echter niet tot een probleem bij het winnen van het nodige grondwater voor de drinkwatervoorziening. De hoeveelheid  neerslag was dan weer meer dan gemiddeld in november en december 2017, waardoor de grondwaterlagen geleidelijk terug aangevuld werden en de waterpeilen terug naar een normale wintertoestand evolueerden.

Ook de beschikbaarheid van oppervlaktewater voor de drinkwaterproductie wordt gemonitord, dit op basis van het waterpeil in de spaar- en bufferbekkens en de mogelijkheden tot inname. In 2017 hebben zich nergens noemenswaardige problemen voorgedaan en kon de drinkwatervoorziening permanent gegarandeerd blijven.

Volgende