Provinciale bestuursorganen

Provinciale waterdiensten

De leden van de raad van bestuur die wonen in een gemeente die vennoot is van een provinciale waterdienst, zijn van rechtswege lid van het provinciaal comité en het bureau van het provinciaal comité van die waterdienst.

Deze tabel geeft een overzicht van de werking van de provinciale bureaus in 2017:

Provincie Aantal vergaderingen Aanwezigheidsgraad
West-Vlaanderen  11  89%
Oost-Vlaanderen  9  91%
Vlaams-Brabant  10  93%
Limburg  10  68%

Deze tabel geeft een overzicht van de werking van de provinciale comités in 2017:

Provincie Aantal vergaderingen Aanwezigheidsgraad
West-Vlaanderen 3 80%
Oost-Vlaanderen 3 80%
Vlaams-Brabant 4 81%
Limburg 4 55%

RioP-waterdiensten

Voor afvalwaterbeheer zijn er RioP-waterdiensten actief in West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De leden van de raad van bestuur die wonen in de provincie van de betrokken RioP-waterdienst, zijn lid van het provinciaal comité en van het bureau van het provinciaal comité van die RioP-waterdienst. 

Deze tabel geeft een overzicht van de werking van de provinciale RioP-comités in 2017:

Provincie Aantal vergaderingen Aanwezigheidsgraad
West-Vlaanderen  5  87%
Oost-Vlaanderen  3  52%
Vlaams-Brabant  3  93%

Volgende