Werking bestuursorganen

Raad van bestuur 

De raad van bestuur heeft 16 leden en een voorzitter.

  • De voorzitter is benoemd door de Vlaamse regering.
  • 8 van de 16 leden zijn door de Vlaamse regering aangesteld
    • 2 rechtstreeks door de Vlaamse regering
    • 4 op voordracht van de vennoten
    • 2 onafhankelijke bestuurders op voordracht van de raad van bestuur van De Watergroep.
  • De andere 8 leden zijn aangesteld door de algemene vergadering, op voordracht van de vennoten.

Meer over de werking van de centrale bestuursorganen

Provinciale comités

In de provinciale comités zetelen de vennoten van de provinciale waterdiensten van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. 

Meer over de werking van de provinciale bestuursorganen

Volgende