Engagement buiten de grenzen: een betere drinkwatervoorziening in Ituri (Congo)

Sfeerbeeld Congo - Copyright Nick HannesVanuit haar visie op duurzaamheid en sociaal engagement wil De Watergroep zich ook inzetten voor een rechtvaardig en duurzaam waterbeheer in ontwikkelingslanden. In 2017 verleende De Watergroep advies bij de uitbouw van een duurzame drinkwatervoorziening in Ituri (Congo). Dit project loopt binnen het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling en in samenwerking met de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Protos.

In Ituri is een district in het noordoosten van Congo. Protos werkt er, samen met een Congolese partner, al ruim 30 jaar aan de uitbouw van drinkwater- en sanitaire voorzieningen. De 13 aangelegde drinkwatersystemen voorzien er een half miljoen mensen van water, maar dat is nog altijd maar iets meer dan 10% van de bevolking. Sinds 2014 kunnen lokale gemeenschappen in Congo de drinkwatervoorziening op zich nemen, dit dankzij een nieuwe wet. Het project dat De Watergroep ondersteunt, helpt hen daarbij op weg. 

De Watergroep stelt niet alleen financiële middelen ter beschikking van de lokale gemeenschappen, maar ook kennis en expertise. Dat gebeurt onder meer via technische ondersteuning bij de watervoorziening, door vorming aan te bieden en door voorstellen te formuleren voor een overkoepelende ondersteuningsstructuur.  

Het project loopt nog tot eind 2018. Tegen die datum moeten de 13 drinkwatercomités in Ituri beter werken en 558.000 watergebruikers ondersteunen.

Meer info over Protos? Surf naar www.protos.ngo

Volgende