Slim met bedrijfsgegevens

Sfeerbeeld werknemer De WatergroepMet 132 nieuwe rapportaanvragen en 95 verfijningen aan bestaande rapporten werkte het team rond Business Intelligence (BI) verder aan het aanleveren van correcte bedrijfsinformatie binnen De Watergroep. Naast het sneller aanleveren van wettelijke rapporten, lag in 2017 de klemtoon op de rapportering rond ‘Niet in Rekening gebracht Water’ (NRW).

Waterbedrijven verliezen volgens schattingen van de Wereldbank jaarlijks ± 60% van het geproduceerde water. De raming voor De Watergroep ligt een stuk lager: 20%, maar elk percent is er één te veel. De oorzaken zijn verscheiden: waterdiefstal, lekken, blussen van branden, spoelen van het leidingennetwerk. Dit water kan niet aangerekend worden, vandaar de benaming ‘Niet in Rekening gebracht Water’.

Het NRW-team nam in 2017 samen met het BI-team de eerste stappen in het terugdringen van dit verlies. Door de verspreide registratiesystemen met elkaar te koppelen en de gegevens op elkaar af te stemmen, is het nu mogelijk om een uniforme rapportering van het NRW op dag-, maand- en jaarbasis te raadplegen. Verder op de planning: de proactieve opsporing van lekken via geavanceerde data-analysetechnieken zoals data science en artificiële intelligentie.

Door deze unieke meet- en rapportomgeving werken we actief mee aan het terugdringen van NRW. Een daling van het NRW biedt niet alleen ruimte voor nieuwe innovaties, maar vermindert ook de energieverspilling, het gebruik van chemicaliën, de overlast op publiek domein (zinkgaten, spuitende leidingen, herstellingen …). Op het terrein werd verdergewerkt aan het inrichten van registreerzones, waardoor we lekverliezen sneller kunnen opsporen. De GIS-viewer lekdetectie brengt de zones waar frequent lekken optreden overzichtelijk in kaart en vormt zo mee de basis voor een doelgerichte aanpak van lekverliezen.

Volgende