Een volgende fase richting grootschalige GIS-databank

In de periode 2012-2016 werden meer dan 350.000 zichtbare toestellen opgemeten op het terrein en ingeladen in de GIS-databank (geografisch informatiesysteem) van De Watergroep. In mei 2017 startte een nieuwe fase: het eerder ingetekende leidingnetwerk wordt verschoven op basis van de opgemeten punten. Dit moet op termijn leiden tot een grotere nauwkeurigheid en meer gebruiksvriendelijkheid.

De Watergroep koos voor een volledige conversie van het net, waardoor de ligging van het netwerk zo goed als exact wordt weergegeven in de GIS-databank. Eind 2017 was 15% van het totale netwerk grootschalig omgezet. Tegen het huidige ritme zal dit project in het voorjaar van 2022 kunnen worden afgerond. 

De grootschalige omzetting levert een groot aantal voordelen op. Zo zullen medewerkers leidingen en toestellen sneller kunnen terugvinden in de GIS-viewer en zal het gebruik van de papieren detailschetsen drastisch kunnen dalen. Ook zal het mogelijk zijn om nauwkeurigere informatie over het leidingnetwerk naar derden te versturen. Dat moet op termijn het aantal schadegevallen als gevolg van graafwerkzaamheden doen dalen.

GIS: voor conversie
Illustratie 1: voor conversie

GIS: na conversie
Illustratie 2: na conversie - de doorsteek (= de dwarse leiding) is naar beneden verschoven zodat deze nu ingetekend is zoals die zich op het terrein bevindt.

Volgende