De Watergroep bouwt installatie bij Agristo

Medewerkers De Watergroep bij aanbouw installatie bij AgristoDe Watergroep bouwde in 2017 een drinkwaterinstallatie uit op maat van aardappelverwerkingsbedrijf Agristo. Daarbij werd gekozen voor het gebruik van Leiewater als duurzame bron. Op termijn is het mogelijk de installatie uit te breiden, en het effluent uit de afvalwaterzuivering te hergebruiken als ruwwaterbron voor de proceswaterinstallatie. Dit project kan dus in de toekomst een mooi praktijkvoorbeeld worden van circulaire economie.

Agristo produceert diepgevroren aardappelproducten voor supermarkten, groothandel en foodservice. En daar komt heel wat water bij kijken. Voor haar nieuwe site in Wielsbeke zet het bedrijf hiervoor een bijzondere waterbron in: de nabijgelegen Leie. Op basis van ruw water uit de Leie produceert De Watergroep water op maat om te gebruiken in de processen van Agristo. Dit proceswater is nodig voor het wassen, schillen, snijden en blancheren van de aardappelen. Ook voor de aanmaak van processtoom heeft Agristo flink wat water nodig dat aan strikte eisen moet voldoen.

Voor de bouw van deze waterfabriek stelde Agristo een gedeelte van haar site in Wielsbeke ter beschikking aan De Watergroep. We staan hier dus niet enkel in voor de levering en de behandeling van het proceswater, ook het uitbaten van de installatie nemen we de komende 10 jaar op ons.

Duurzaam waterbeheer

Logo Agristo‘Samen met De Watergroep willen wij investeren in een economisch én ecologisch gezond project,’ aldus Kristof Wallays, COO bij Agristo. ‘Water is een grote uitdaging voor het milieu, met een daarbij horende financiële impact. Duurzaam waterbeheer is meewerken aan een duurzame toekomst. Door dit project creëren we een economische en milieutechnische meerwaarde: 

  • geen winning meer uit kwetsbare grondwaterlagen
  • gebruik maken van schonere technologieën
  • geen gebruik meer van onthardingszouten
  • kennisverwerving inzake hergebruik van grondstoffen
  • een installatie met een laag energieverbruik …

Op termijn kunnen ook andere bedrijven aansluiten op de 1.600 meter lange ruwwaterleiding uit de Leie.

Meer info?

Ga naar www.dewatergroep.be/agristo

Volgende