Wezembeek-Oppem en Kraainem worden Riopact-vennoot

Als een gemeente Riopact-vennoot wordt, neemt Riopact alle gemeentelijke rioleringstaken over. Riopact staat ook in voor de financiering van de investeringsprojecten en vraagt de nodige subsidies aan. Deze vennotenformule werd opgezet om gemeenten in staat te stellen tijdig de Vlaamse afvalwaterdoelstellingen te halen. Die doelstellingen vloeien op hun beurt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In 2017 werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de toetreding van Wezembeek-Oppem en Kraainem als Riopact-vennoot met ingang van 1 januari 2018.

Individuele rekeningen per gemeente. Alle middelen die een gemeente krijgt of ter beschikking stelt voor rioleringswerken, worden alleen voor die gemeente gebruikt. Als vergoeding voor de inbreng van hun rioleringsstelsel, kunnen de gemeenten een percentage van de economische waarde van hun riolering in cash ontvangen, de rest wordt uitgekeerd in aandelen.

Kaart met overzicht rioleringscontracten: Riopact-gemeenten & -vennoten

 

Volgende