Directiecomité en managementteam

Directiecomité 

Groepsfoto directiecomité

V.l.n.r.: Staand: Hans Goossens, Paul Suenens, Eddy Troosters - Zittend: Jan Hammenecker, Sammy Wuyts

Het directiecomité bestaat uit:

 • Hans Goossens, directeur-generaal
 • Jan Hammenecker, directeur Markt en Klant
 • Sammy Wuyts, directeur Bedrijfsondersteunende Diensten
 • Eddy Troosters, directeur Distributie en Toevoer
 • Paul Suenens, directeur Productie en Opslag

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van De Watergroep en vertaalt de beleidslijnen die de raad van bestuur uitzet naar operationele prioriteiten. De brutolonen van de 5 leden van het directiecomité bedroegen in 2017 in totaal 612.880 euro.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit:

 • Hans Goossens, directeur-generaal
 • Raymond Bellemans, directeur HR
 • Marc Buysse, projectmanager Bedrijfsprocessen Re-engineering
 • Bert De Winter, directeur Innovatie
 • Jan Hammenecker, directeur Markt en Klant
 • Rudi Hilven, hoofd IDPB
 • Luc Keustermans, directeur Strategische Projecten
 • Frederik Looten, directeur Externe Relaties
 • Paul Suenens, directeur Productie en Opslag
 • Eddy Troosters, directeur Distributie en Toevoer
 • Sammy Wuyts, directeur Bedrijfsondersteunende Diensten

Het managementteam staat in voor de realisatie van de doelstellingen en strategie op langere termijn.

Volgende